Shop Mobile More Submit  Join Login
PNG SeoHyun - SNSD by parkzika PNG SeoHyun - SNSD by parkzika
fav
save
Add a Comment:
 
:iconparkzika:
parkzika Featured By Owner Jul 23, 2013
nhìn nó bị LQ
Reply
:iconheoconkutecu:
Heoconkutecu Featured By Owner Jul 22, 2013
bạn ơi, bạn tách = j` vậy, mình dùng cs5 nhưng nó ko dc chuẩn lắm
Reply
:iconparkzika:
parkzika Featured By Owner Jul 23, 2013
mình dùng nền trắng ý mà 
Reply
:iconheoconkutecu:
Heoconkutecu Featured By Owner Jul 23, 2013
mình cũng dùng nền trắng mà, nhưng mà khi tách nó cứ bị mất tóc hoặc là ko hết phần thừa
Reply
:iconparkzika:
parkzika Featured By Owner Jul 24, 2013
ukm
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 21, 2013
Image Size
503 KB
Resolution
800×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,113
Favourites
2 (who?)
Comments
5
Downloads
8
×